Database biedt inspiratie voor energiezuinig bouwen

Database biedt inspiratie voor energiezuinig bouwen

De nieuwe database Energiezuinig Gebouwd is online. In de database staan 350 energiezuinige voorbeeldprojecten in de gebouwde omgeving in Nederland.

De database Energiezuinig Gebouwd is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de database wil het ministerie energiezuinig bouwen stimuleren en laten zien dat energiezuinig bouwen mooie haalbare projecten oplevert. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beheert de database in opdracht van het ministerie.

Aanscherping EPC
De database laat onder andere zien dat de aanscherping van de Energieprestatie Nieuwbouw (EPC) per 1 januari 2015 naar 0,4 in de praktijk goed mogelijk is. Naast nieuwbouwprojecten die voldoen aan de nieuwe EPC-richtlijn staan in de database ook tal van renovatieprojecten. Het gaat om projecten van zowel woning- en utiliteitsbouw als gebiedsontwikkeling.

Inspiratie opdoen
De actuele voorbeeldprojecten in de database Energiezuinig Gebouwd geven niet alleen aan hoe en met wie de projecten zijn gerealiseerd, maar ook wat er van deze projecten te leren valt.

Bron: RVO.nl

Hoe kijgt u een huis naar een hoger label? Installatieprofs 08-01-2015

Hoe krijgt u een huis naar een hoger label?
Installatieprofs 08.01.2015 | Branchenieuws

Iedere woning moet vanaf 2015 bij de verhuur of verkoop een definitief energielabel hebben. Het energielabel geeft aan hoeveel energiekosten er jaarlijks zijn. De energierekening is vaak een belangrijke woonlast. Een betere waarde van het label maakt een huis beter verkoopbaar. Hoe krijgt u een huis naar een hoger label?
Er komt streng toezicht op de naleving van de energielabelplicht per 1 januari 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat toezien of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Woningeigenaren die in zo’n situatie geen label hebben, kunnen een boete krijgen tot € 405,-. Voor een kantoor riskeert men een boete die kan oplopen tot €20.250,-.
Verbetering van het label biedt kansen
Voor installateurs zijn er kansen als ze zich verdiepen in hoe een label van een woning tot stand komt, maar vooral in hoe het label verbeterd kan worden. Zeker wanneer er weinig gedaan is aan de woning in het verleden, is de klasse vaak goed te verbeteren door te isoleren, glas te vervangen, een nieuwe cv-ketel te plaatsen en zonnepanelen aan te brengen. Of door led-verlichting aan te brengen of vloerverwarming te realiseren.
De waarde van het energielabel per huis is te checken op http://energielabel-checker.rvo.nl. Deze check geeft snel een indicatie op basis van het bouwjaar en het type woning. De waarde van het label kan variëren van G tot A+++, en een gemiddelde stadswoning uit de dertiger jaren is al snel een G.
Op het moment dat een huiseigenaar een definitief label aanvraagt, moet hij bewijsmateriaal leveren voor de status van de energiezuinigheid, onder meer door afbeeldingen te uploaden van de isolatie, het glas en de verwarmingsketel.
Slimme meters maken energievreters zichtbaar
Of een beter label inderdaad minder energie ‘vreet’, is te zien aan de nieuwe energiemeters. Als een bewoner een ‘slimme meter’ heeft geïnstalleerd dan heeft hij snel inzicht in het energieverbruik. Vanaf 2015 krijgen alle kleinverbruikers een slimme meter aangeboden. De netbeheerder kan hiermee op afstand en op afgesproken momenten de meterstanden aflezen. De verbruiker kan ook zelf het verbruik aflezen op een pc of display. In ieder geval wordt het eigen verbruik inzichtelijker door de slimme meter.

Woede om energielabel – Telegraaf 25-01-2015

zo 25 jan 2015, 05:30

Woede om energielabel
De ergernis en woede onder huizenbezitters over het energielabel voor hun woning zijn enorm. Niet alleen verloopt de uitgifte chaotisch, maar vooral worden huizenbezitters geconfronteerd met labels die door de overheid willens en wetens te negatief worden ingeschat.
Dat gebeurt om woningeigenaren te bewegen hun huis beter te isoleren. De woordvoerder van verantwoordelijk minister Blok (Wonen) geeft toe de energielabels bewust ’aan de conservatieve kant’ in te schatten. „We willen niet dat mensen achterover gaan leunen als het gaat om energiebesparing. We willen dat ze in dubbel glas investeren, of vloerisolatie. Dat is ook goed voor de bouw.”
Bij De Telegraaf stromen de klachten over de onontkoombare betuttelingsmaatregel binnen. „Van de zotte dat bij woningverkoop het label, tegen betaling en onder dwang van een boete, definitief gemaakt moet worden. En dat label is maar tien jaar geldig. Weer een nieuw melkkoetje erbij!”